Bedrijfsinformatie Holscher Bebakening Leeuwarden

Wanneer we spreken van bebakening dan spreken we tekens en voorwerpen dat op, in, boven en naast de weg is aangebracht. Deze tekens en voorwerpen dienen ter geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden aan de weg, calamiteiten en evenementen. Bij dit soort zaken is het van belang om de verkeersstromen te begeleiden om zo de doorstroming van het verkeer veilig te laten verlopen voor iedereen.

Al sinds 1993 actief

Sinds 13 augustus 1993 is Holscher Bebakening actief op de markt van de verkeersvoorzieningen in de meest ruime zin van het woord. Doordat de markt voor de verkoop, verhuur en het plaatsingswerk de laatste jaren explosief is gestegen, hebben wij besloten om met ingang van 1 januari 2002 deze werkzaamheden op te splitsen.

Hedendaagse werkzaamheden

Nadat op 1 januari 2002 besloten was om de werkzaamheden op te splitsen, is Holscher Bebakening zich uitsluitend bezig gaan houden met het plaatsen van alle soorten tijdelijke verkeersmaatregelen, reclamematerialen, bebording en permanente bewegwijzering.

Uiteraard zijn we in het bezit van het VCA*2017/6.0 certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Een VCA-certificaat legt de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

Voor een overzicht van onze beschikbare verkeersmaatregelen kunt u terecht op onze materieel-pagina.