Privacyverklaring

Holscher-Bebakening (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Deze privacyverklaring legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op via info@holscher-bebakening.nl of 058 – 280 35 62.

Wie zijn wij?

Wij zijn Holscher-Bebakening; een bedrijf dat zich uitsluitend bezig houdt met het plaatsen van alle soorten verkeersvoorzieningen, reclamematerialen en interne c.q. externe bewegwijzering. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Ons vestigingsadres is Adonisweg 9, 8938 BH Leeuwarden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, transactiegegevens, cookie ID en online surfgedrag en IP-adres.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen
  Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.
 • Klantenadministratie en dienstverlening
  In onze klantenadministratie houden we bij wie de klanten zijn van Holscher-Bebakening, met de daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om u te kunnen bereiken. Daarnaast gebruiken we gegevens voor het kunnen versturen van offertes en/of overeenkomsten en voor het afleveren van producten en/of diensten.

  We zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail, post en social media. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Contactformulier
  Middels ons contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. Uw gegevens worden dan ook alleen éénmalig gebruikt voor het leggen van contact. Mogelijk worden uw contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Marketingdoeleinden
  Wij houden algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Op basis van deze statistische analyses worden mogelijk gepersonaliseerde producten en diensten aangeboden.
 • Bijzondere gegevens
  We verwerken 1 type bijzonder persoonsgegeven, namelijk geslacht. Dit verwerken we om u aan te kunnen spreken met ‘meneer’ of ‘mevrouw’.

Rechten van betrokkenen

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wilt u gebruikmaken van uw rechten of heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@holscher-bebakening.nl of 058 – 280 35 62.

 • Informatie en inzage: u kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van u Daarnaast vertellen we u graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.
 • Rectificatie: u kunt te allen tijde een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven, als u bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van u
 • Vergetelheid: u hebt het recht tot het laten verwijderen van uw Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.
 • Beperking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u het idee hebt dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist
 • Bezwaar, recht tot verzet: u kunt bezwaar indienen voor de verwerking van uw Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: u kunt onder de AVG uw persoonsgegevens ook over laten Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: u kunt per verwerking uw toestemming Zo meldt u zich bijvoorbeeld alleen af voor nieuwsbrieven.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer u denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG Wilt u rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslagen van de verwerking
Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met uw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van ons CRM-systeem en Google (Analytics). Maar ook partijen zoals marketingbureaus.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende

beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen en SSL (beveiligde internetverbinding). Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookieverklaring

Wij gebruiken cookies op de website van Holscher-Bebakening om de dienstverlening te verbeteren, de website naar behoren te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Holscher-Bebakening website en hun functionaliteit.

Soorten cookies

Functionele en noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • Uw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal en informatie in (bestel)formulieren.
 • Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op uw scherm

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het websitegebruik te meten kunnen we de website constant blijven verbeteren voor een optimale gebruikerservaring. We verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem, waar via cookies de volgende gegevens in worden opgeslagen:

 • IP-adres
 • Technische kenmerken zoals het type browser
 • Vanaf welke pagina u op de Holscher-Bebakening website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang u de Holscher-Bebakening website bezoekt of gebruikt
 • Of u gebruikmaakt van de functionaliteiten van de Holscher-Bebakening website
 • Welke pagina’s u bezoekt op de Holscher-Bebakening website

Advertentiecookies
We plaatsen advertentiecookies van onszelf en van derden op onze website en geven derde partijen zelf de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze website. Met deze cookies wordt vervolgens bijgehouden hoeveel en welke advertenties u heeft gezien van Holscher-Bebakening en/of van derden die via de Holscher-Bebakening website worden getoond.

Middels deze cookies kunnen wij gebruikmaken van re-targeting c.q. re-marketing technologieën. Zo kunnen wij u interessante en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Verwijderen
Cookies kunt u het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. U vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

Leeuwarden, 25 mei 2018

Download deze privacyverklaring